Starooranžová

Staré, časom zájdené omietky a fasády domov dospievajú k špecifickej, inak než starnutím a zvetraním nedosiahnuteľnej farbe, ktorú by sme mohli nazvať starooranžová. Tento nejestvujúci názov poukazuje na to, že v našom pomenovaní farieb absentuje časový rozmer, že pojmy často nereflektujú procesy premeny, starnutia, rozkladu a že niektoré slová deklarovaním svojej stálosti a nemennosti demonštrujú svoju zastaranosť, neaktuálnosť a nutnú nepresnosť.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s