Národné charakteristiky

 

Na Slovensku vieme o niekom povedať, že je Maďar, Talian alebo Hotentot. Prípadne že je opitý ako Dán, alebo že fajčí ako Turek. Nikoho však neoznačíme, a predovšetkým nie v negatívnom význame, za Slováka. Nanajvýš si túto národnosť odkladáme pre pohostinnosť. Poukazuje to na slepotu každého národa voči sebacharakteristike v negatívnych idiómoch. Škóti vám povedia, že povery o lakomosti o nich šíria Angličania. Španiel nepoužije výraz španielska dedina. Nesympatický hmyz je rus domový alebo šváb (Blatella germanica), aby si Rusi i Nemci mohli vybrať. Vandali určite nepoužívali slovo vandal v tom význame ako my, Nemci seba samých nenazvú nemými. Každý národ má vo svojom jazyku slepú škvrnu, ktorú jeho susedia nezdieľajú a často im je, naopak, tŕňom v oku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s