Interpunkcia

 

Interpunkciu využívame len pre to, čo hovoríme, nemáme však interpunkčné znamienko pre príjem, načúvanie, sústredenie pozornosti. Môžeme oznamovať, pýtať sa a kričať, ale nie načúvať, čakať, vnímať a mlčať. Vďaka emotikonom sa môžeme usmievať, mračiť, smútiť alebo zúriť, ale aj to je len odpoveď a reakcia. To, čo nám chýba, je popri oznamovacom, opytovacom, rozkazovacom a zvolacom spôsobe ešte iný spôsob, ktorým skúmame, vnímame, prijímame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s