Napadlo ma

 

Napadlo ma je nesprávne spojenie, ktoré slovenčina neuznáva, pretože správne je „napadlo mi.“ Hovorí sa tu o takzvanom zamlčanom podmete, nepomenovanom, neuchopiteľnom pôvodcovi deja. Marcel Strýko navrhoval podčiarknuť a zvýrazniť tento neviditeľný podmet tým, že sa bude hovoriť „napadlo ma,“ čím sa zdôrazní idealistické vnímanie sveta, presvedčenie, že nie sme pôvodcami myšlienok a nápadov, ale že jestvuje ríša ideí, ktorá prostredníctvom nás koná. Myšlienky nás svojou dobiedzavosťou, nástojčivosťou napádajú. Sú aktívnejšie, než sme my mysliaci, to ony sú pôvodcom duševnej činnosti. Atakujú nás, dožadujú sa vyslovenia. To, že čeština používa tvar „napadlo ma“, svedčí o jej prihlásení sa k idealistickej tradícii myslenia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s