Zvláštne uspokojenie

 

Jestvuje špecifický druh uspokojenia, ktorý vzniká napríklad vtedy, keď sa nám podarí z dezénu pneumatiky vybrať zložito štruktúrovaný, no celistvý kus zaschnutého blata. Práve táto zvláštna, okrajová činnosť tento pocit vystihuje. Nejde len o pocit vyriešenia úlohy: dôležité je, že išlo o zložito štruktúrovanú úlohu a podarilo sa ju jediným pohybom vyriešiť do jej zložito komponovaných dôsledkov. Nejde len o pocit čistoty: ten je vždy len iluzórny, no v tomto prípade sa úlohu podarilo vyriešiť skutočne do dôsledkov, čo upratovanie nepozná: pri ňom vždy zostane prach, nič nie je dokonale lesklé, a my to cítime, aj keď to nevidíme. Zároveň však platí, že ide o veľmi zvláštnu, okrajovú a vo svojej podstate bezvýznamnú činnosť, ktorú sa nám podarilo zavŕšiť. Akoby v sebe nemala iný význam, len toto zvláštne uspokojenie, ktoré v nás nutkavo vzbudí a uspokojí.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s